Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Een volledig duurzame en planeet neutrale bouwsector voor onze, én toekomstige generaties

NIBE wil de transitie naar duurzaam en circulair bouwen versnellen

NIBE streeft naar een volledig duurzame bouwsector die ons milieu niet vervuilt, grondstoffen niet uitput en planeetneutraal opereert.

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen

Door kennis te ontwikkelen en te verspreiden maken wij klanten bewust van de urgentie van een planeetneutrale bouwsector, ondersteunen wij hen bij het verkleinen van hun impact op het milieu en helpen hen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. We zijn vastbesloten om het verschil te maken.
Alleen met bewust duurzame keuzes bepalen wij onze toekomst.

De impact van inspirerende voorbeelden

Opdrachtgevers zijn op zoek naar circulaire materiaalstromen
We zijn continu bezig met de verandering van brownfield naar greenfield
Inzicht in de circulariteit van een circulaire bedrijfshal
Als we met afval gaan werken dan is 'the sky the limit'

Onze impact in cijfers

# Duurzame adviezen

Laatste nieuws

NIBE's visie op circulair bouwenNIBE's visie op circulair bouwen, hoe onze tools en adviezen impact kunnen realiseren en een kijkje in de toekomst.
Mantijn van Leeuwen #BuildingLife ambassadeur DGBCEuropese aanpak voor een maximaal CO2 budget voor gebouwen

Onze services

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen. Door kennis te ontwikkelen en te verspreiden maken wij klanten bewust van de urgentie van een klimaatneutrale bouwsector en helpen wij hen bij het realiseren van hun duurzaamheidsmabities en ondersteunen bij het verkleinen van hun impact op het milieu. We zijn vastbesloten om het verschil te maken.

Want met een bewust duurzame keuze bepalen wij onze toekomst.

NIBE EPD tool, een betrouwbare en veelzijdige webapplicatie om uw product milieuprestaties te berekenen, te vergelijken en te optimaliseren. 

Richting geven aan uw duurzaamheidsstrategie door expert LCA studie en op maat verbeteradvies. 

Dé basis voor het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. 

DUMO, respectvol verduurzamen van monumenten met behoud van erfgoedwaarde.

Onze duurzaamheidsambassadeurs