Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd
Opdrachtgevers zijn op zoek naar circulaire materiaalstromen

Ten behoeve van de 60% dakpannen die opnieuw ingezet kunnen worden op het dak ontstond de behoefte om een milieuimpact analyse te laten berekenen om een vergelijk te kunnen maken met nieuwe keramische en betonnen dakpannen.

Tags
Circulair bouwen
Innovatie
R<THiNK
LCA
Filter op onderwerp of doelgroep

Meest impactvolle projecten

Roeland van Delden
Als we met afval gaan werken dan is 'the sky the limit'

NIBE onderzocht de milieueffecten van traditioneel lood en de loodvervanger Leadax Original. 31% duurzamer is en voorlopig onderzoek van NIBE toont aan dat Leadax Roov vijf keer duurzamer is dan de voorheen duurzaamste dakbedekking.

Tags
B&U
Innovatie
Circulair bouwen
Circulaire economie
DUBO
Secundair

Overige projecten

Uitgelicht
We zijn continu bezig met de verandering van brownfield naar greenfield

Westergas wil in 2025 energieneutraal zijn. Dit moet worden bereikt door een klimaatneutrale bedrijfsvoering, een duurzame materiële inrichting van de gebouwen en de buitenruimte en energiezuinige vormen van mobiliteit naar en op het terrein. NIBE is gevraagd om een duurzaamheidsadvies over hoe dit doel te bereiken.

Tags
DUMO
Duurzame energie