Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Dwingende redenen voor duurzaamheid

Beeld: Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier / Ruben Smit

In 2015 publiceerden de Verenigde Naties (VN) 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, de zgn. ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s).

De SDG's zijn afgesproken door de 193 lidstaten van de VN en zijn de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor uitdagingen als armoede, gelijkheid en klimaatcrisis.

De wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn onderverdeeld in 169 targets die de doelstellingen nog concreter maken met indicatoren die laten zien in hoeverre de doelen zijn bereikt. De doelstellingen gelden in alle landen voor alle mensen waarbij lidstaten zelf voor vertaling zorgen naar nationaal beleid.                                                              

NIBE onderschrijft het belang van de SDG's en focust zich voorlopig op Duurzame en betaalbare energie (7), Innovatie en duurzame infrastructuur (9), Duurzame consumptie en productie (12), Klimaatverandering aanpakken (13), Bescherming van zeeën en oceanen (14) en Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit (15).