Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Vastbesloten om het verschil te maken

Door kennis te ontwikkelen en te verspreiden maken wij publieke en private opdrachtgevers bewust van de urgentie van een klimaatneutrale bouwsector. NIBE helpt hen bij het verkleinen van hun impact op het milieu en het realiseren van hun duurzaamheidsmabities.  Want met een bewust duurzame keuze bepalen wij onze toekomst.

NIBE draagt al drie decennia bij aan een klimaatneutrale bouwsector. Een bouwsector zonder negatieve milieueffecten - zoals CO2 uitstoot - zonder linear gebruik van beschikbare grondstoffen en met beperkt gebruik van fossiele energiebronnen.

NIBE EPD Tool
DUBOkeur®
DUMO
Wearthy
Circulair bouwen
CO2

Deskundig, onafhankelijk advies

  • Duurzame materialen - levenscyclusanalyse van uw product
  • Duurzaamheid als leidraad in aanbestedingen
  • Circulariteit als route naar een duurzame bouwsector
  • Nationale en internationale milieurelevante regelgeving en marktontwikkelingen
  • Verduurzamen van cultureel erfgoed

Kies bewust voor duurzame materialen met behulp van de NIBE Milieuclassificaties - database met 1.000 transparante, wetenschappelijk onderbouwde productspecificaties - en DUBOkeur®.

Of maak uw product onderscheidend, concreet en meetbaar met de NIBE EPD tool.

Kennisontwikkeling door gerichte expert trainingen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Onze services

Richting geven aan uw duurzaamheidsstrategie door expert LCA studie en op maat verbeteradvies. 

NIBE EPD tool, een betrouwbare en veelzijdige webapplicatie om uw product milieuprestaties te berekenen, te vergelijken en te optimaliseren. 

Dé basis voor het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. 

DUMO, respectvol verduurzamen van monumenten met behoud van erfgoedwaarde.