Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Bewust duurzame keuzes bepalen onze toekomst

Onze expertise

NIBE is een onafhankelijk, toonaangevend, maatschappelijk betrokken adviesbureau op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Ruim 30 jaar adviseert NIBE opdrachtgevers in de B&U en GWW sector, zowel nationaal als internationaal, bij het optimaliseren van hun impact op het milieu. 

NIBE heeft aan de basis gestaan van de Nederlandse Bepalingsmethode en de Nationale Milieudatabase is gebouwd op basis van de NIBE milieudatabase.

Onze opdrachtgevers zijn landelijke overheden (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf), regionale overheden (gemeenten, provincies), vastgoedontwikkelaars, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bouwondernemingen, aannemers, architecten en producenten van bouwmaterialen.

Iedereen die op zoek is naar betrouwbare milieurelevante data weet NIBE te vinden. We zijn vastbesloten om het verschil te maken. Want met bewust duurzame keuzes bepalen wij onze toekomst.

Onze expertise

 • Deskundig, onafhankelijk advies
  -  Duurzame materialen - levenscyclusanalyse van uw product
  -  Duurzaamheid als leidraad in aanbestedingen
  -  Circulariteit als route naar een duurzame bouwsector
  -  Nationale en internationale milieurelevante regelgeving en marktontwikkelingen
  -  Verduurzamen van cultureel erfgoed
 • Bewust kiezen voor duurzame materialen met behulp van de NIBE Milieuclassificaties - database met 1.000 transparante, wetenschappelijk onderbouwde productspecificaties - en DUBOkeur®
 • Uw product onderscheidend, concreet en meetbaar met de NIBE EPD tool (R<THiNK).
 • Kenniscentrum.
 • Kennisontwikkeling door gerichte expert trainingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (Boost by NIBE).