Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend

Dr. ir. Mantijn van Leeuwen zet zich als algemeen directeur van NIBE in voor verduurzaming van de bouw en heeft een aantal prominente nevenfuncties.

  • Voorzitter van het actieteam 'meten van circulariteit' van het platform CB'23. 
  • Voorzitter Technical Committee en lid van de stuurgroep INSIDE/INSIDE.
  • Lid Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) de schemabeheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. 
  • Lid Raad van advies Probos, de organisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten.

Naast senior consultant bij NIBE is Ir. Birgit Dulski  sinds april  2008 als senior researcher sustainable building in dienst bij het Center for Entrepreneurship and Stewardship (CES) van de Nyenrode Business Universiteit en betrokken bij prominente duurzaamheisprojecten. Daarnaast is Birgit

  • betrokken bij de ‘Routekaart Duurzaam Erfgoed’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
  • mede-initiatiefnemer voor het lerend netwerk Code49 | Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed;
  • als gastdocent verbonden aan de opleiding LIER (Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren) van het Gelders Restauratiecentrum en de Hogeschool Arnhem Nijmegen;
  • sinds 2016  bestuurslid van het Cultuurfonds Culemborg.

Gert Jan van Beijnum heeft naast inhoudelijke kennis ook jarenlange ervaring met milieudatabases voor bouwmaterialen. Gert Jan zit in de datacommissie voor de B&U van de Nationale Milieudatabase.