Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

NIBE Milieuclassificaties, zo kiest u het milieuvriendelijkste bouwproduct

Bent u op zoek naar een milieuvriendelijk bouwproduct?   
NIBE heeft de milieu-impact berekend van zo'n 1.000 bouwproducten. De resultaten zijn overzichtelijk gepubliceerd in de NIBE Milieuclassificaties. Zo kunt u gemakkelijk een bewust duurzame keuze maken.

In één oogopslag kunt u de milieu-impact van verschillende bouwproducten of bouwsystemen zien en vergelijken. Maak met de NIBE Milieuclassificaties onderbouwd duurzame productkeuzes.

Kies voor duurzaam

De NIBE Milieuclassificaties vergelijkt de milieu-impact van bouwproducten op basis van dezelfde uitgangspunten, binnen eenzelfde toepassing. Want alleen dan krijg je een eerlijk vergelijk. In één oogopslag de keuze uit de milieuvriendelijkste oplossingen. Onafhankelijk, transparant en uniek.

De NIBE Milieuclassificaties is tot stand gekomen op basis van jarenlange LCA-ervaring en omvat zo'n 1.000 bouwproducten. Overzichtelijk ingedeeld in meer dan 25 categorieën, gebaseerd op de NL/SfB, de standaard classificatie van bouwdelen en installaties.

Hoe werkt het?

Om de milieu-impact van een bouwproduct te bepalen, is voor elk product een levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld volgens de laatste versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. De milieu-impact (lees schaduwkosten*) van een product wordt berekend over alle productlevensfasen (van grondwinning tot afvalverwerking). Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product.

De NIBE Milieuclassificaties onderscheidt zeven Milieuklassen om de milieu-impact van bouwproducten onderling met elkaar te vergelijken. Elke Milieuklasse kent een eerste (a), tweede (b) en derde (c) voorkeur.
Het milieutechnisch best scorende product binnen eenzelfde toepassing, de zogenoemde NIBE Milieureferentie, krijgt altijd Milieuklasse 1a.
Deze Milieureferentie is het meest duurzame product, met de laagste milieu-impact en is de benchmark. 

De Milieuklasse van een bouwproduct wordt bepaald door een product te toetsen aan de Milieureferentie. De afwijking in schaduwkosten ten opzichte van de Milieureferentie (de NIBE Milieubelastingfactor) resulteert in de Milieuklasse. 

Een voorbeeld
Schaduwkosten Milieureferentie
Schaduwkosten product X
Milieubelastingfactor
Milieuklasse


: € 10
: € 25
: 2,5 (€ 25/€ 10
: 2C

Product X krijgt Milieuklasse 2c, omdat product X het milieu 2,5 keer (€ 25/€ 10) meer belast dan het best scorende product.

Alleen bouwproducten met Milieuklasse 1 of 2 beoordeelt NIBE als duurzame productkeuzes.

 * Schaduwkosten (of preventiekosten) zijn de kosten die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van (de productie van) een product te compenseren.

Tabel 1 - NIBE Milieuklassen

De NIBE Milieuclassificaties is voor iedereen gratis te raadplegen op www.nibe.info.

Meer weten over onze NIBE Milieuclassificaties? Neem dan contact met ons op milieuclassificaties@nibe-sustainability-experts.com