Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd
Terug

NIBE's visie op circulair bouwen

Bij RTL-Z De Barometer geeft NIBE haar visie op circulair bouwen, hoe onze tools en adviezen impact kunnen realiseren en geeft kijkje in de toekomst.

Bekijk de volledige uitzending | RTL-Z De Barometer.
Download 20200226-de-barometer.mp4
Tags
Circulair bouwen
Duurzaam bouwen
CO2
Milieuprestatie