Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd
Terug

De potentie van biobased materialen in de bouw

NIBE heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport geschreven over de potentie van biobased bouwmaterialen in een circulaire bouweconomie. Er is gekeken wat het huidige aandeel van biobased materialen is, vervolgens is er gekeken naar de technische potentie. Van deze potentie is er berekend wat de reductie zou zijn van de schaduwkosten en de CO2-uitstoot. Hierna wordt uiteengezet welke thema’s er spelen rondom de CO2-footprint van (biobased) bouwmaterialen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de stap richting realisatie van biobased materialen in de bouw. Tot slot wordt er in twee scenario’s aangegeven hoe de toekomstige ontwikkeling van biobased materialen vorm kan krijgen. Dit in een scenario tot aan 2030 en een scenario tot aan 2050.

Download het volledige NIBE rapport De potentie van biobased materialen in de bouw - een onderzoek naar de mogelijkheden en impact
Download 20190614-de-potentie-van-biobased-materialen-in-de-bouw.pdf
Tags
Biobased
Circulair bouwen
Duurzaam bouwen
CO2