Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Uw milieu-impact, onze zorg

Milieuwinst is vandaag de dag een van de belangrijkste drijfveren. Materialen worden schaarser en er is een groeiend urgentiebesef over de milieuschade als gevolg van ons menselijk handelen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector willen graag duurzaam en circulaire oplossingen toepassen en hebben hoge ambities op dit gebied.

De belangrijkste uitdaging is het op uniforme wijze aantonen welke reducties mogelijk zijn om deze doelen te bereiken.

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestaties van een product te kwantificeren en op een vergelijkbare manier te communiceren. EPD's zijn gebaseerd op een Life Cycle Assessment (LCA), een methode om de milieuimpact van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat will zeggen van winning van de grondstoffen, productie, transport, gebruik tot aan de afvalverwerking.
De LCA laat zien waar kosten bespaard kunnen worden door inefficiënties in het product, het proces en in de keten te identificeren en te verbeteren.

Snel inzicht in de duurzaamheidprestaties van uw product

  De NIBE EPD tool is een  betrouwbare en veelzijdige applicatie waarmee u direct aan de slag kunt om gemakkelijk en snel de milieuimpact van uw product te berekenen, de duurzaamheidsprestaties met elkaar te vergelijken en inefficiënties in de keten te identificeren en te verbeteren. 

   Of u nu een project specifieke calculatie wilt maken of de milieuimpact van uw gehele productportfolio wilt berekenen, de EPD-tool van NIBE is een gebruiksklare oplossing met LCA-bouwstenen die vooraf zijn gedefinieerd door onafhankelijke deskundigen. 

   Met de NIBE EPD tool zijn uw resultaten up-to-date en  voldoen aan de vigerende Europese norm EN 15804 en de Nederlandse Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. 

   Waarom een EPD?

   • Inzicht om de milieuimpact van een product verder te kunnne verbeteren (zwaartepuntanalyse)
   • Wetenschappelijk gekwantificeerde onderbouwing
   • Bewijslast voor aanbestedingen
   • Bewijs van verduurzaming
   • Marketing doeleinden
   • Vergelijking met concurrenten
   • Opname in de Nationale Milieudatabase

   Een EPD kan worden gebruikt in duurzame aanbestedingen, software voor het maken van gebouwberekeningen, certificeringssystemen voor groene gebouwen en het is bovendien ideaal om te communiceren aan klanten en andere stakeholders.

   • Een EPD wordt verstrekt aan een producent en is geverifieerd door een onafhankelijke toetser.
   • Een EPD is over het algemeen 5 jaar geldig.
   • Een EPD kan worden opgesteld voor een bepaald product, een gemiddeld product of voor leden van een brancheorganisatie. 

   Europese regelgeving is erop gericht dat alle producten in de nabije toekomst een (gereviewde) EPD dienen te hebben. EPD wetgeving zal binnen de EU worden geharmoniseerd waarbij lokaal verschillen blijven bestaan hoe EPD's te gebruiken.

   Product milieuinformatie overzichtelijk weergegeven

   Product Category Rules (PCR)
   https://www.datocms-assets.com/32423/1613991735-iconsgeelopblauw-01.svg

   Is er een PCR - set van eisen en richtlijnen - beschikbaar voor het opstellen van de Environmental Product Declaration?

   Ketenanalyse
   https://www.datocms-assets.com/32423/1613991515-iconsblauwopgeel-02.svg

   De hele levenscyclus - wan de winning van grondstoffen tot en met afvalverwerking - wordt in kaart gebracht.

   Overzichtelijke weergave
   https://www.datocms-assets.com/32423/1613991765-iconsgeelopblauw-03.svg

   De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een Environmental Product Declaration

   Onafhankelijke toetsing
   https://www.datocms-assets.com/32423/1613991777-iconsblauwopgeel-04.svg

   Verificatie van de EPD door een onafhankelijke derde partij

   Voor iedereen beschikbaar
   https://www.datocms-assets.com/32423/1613991795-iconsgeelopblauw-05.svg

   Registreer ten slotte de geverifieerde EPD in de Nationale Milieudatabase

   Ook snel aan de slag met de NIBE EPD Tool? Mail ons epd@nibe-sustainability-experts.com