Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

DUBOkeur®, een aantoonbaar milieuvriendelijke keuze

Duurzaam bouwen gaat om meer dan alleen over een laag energieverbruik. Het gaat ook over het gebruik van producten en grondstoffen met een lage milieu-impact. Duurzame materialen met respect voor het milieu.
Maar hoe weet je welk bouwproduct een duurzame keuze is en hoe toon je dit aan? 

Alleen door duurzaamheidsprestaties van producten met elkaar te vergelijken kunnen opdrachtgevers een weloverwogen keuze maken. Met DUBOkeur® toont u aan dat uw product een duurzame keuze is. Onafhankelijk, transparant en uniek!

DUBOkeur® geeft aan hoe uw product presteert ten opzichte van de benchmark

Op basis van een LCA studie beoordeelt NIBE de milieuprestaties van uw product en vergelijkt deze met de milieuprestaties van generieke producten in de NIBE Milieuclassificaties. Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing komen in aanmerking voor DUBOkeur®.

Hoe werkt het?

De NIBE Milieuclassificaties bevat zo'n 1.000 generieke producten waarvan NIBE de milieu-impact heeft berekend en geclassificeerd. De NIBE Milieuclassificaties kent zeven milieuklassen. Het meest duurzame product, met de laagste milieu-impact (lees schaduwkosten*), krijgt Milieuklasse 1, subklasse a. Dit best scorende, meest milieuvriendelijke product is de Milieureferentie en de benchmark voor DUBOkeur®.
Voor elk van de andere bouwproducten binnen dezelfde toepassing wordt aan de hand van de Milieureferentie, de Milieuklasse bepaald.

Een voorbeeld
Schaduwkosten 1a - beste keuze - bedragen
Schaduwkosten alternatief Y bedragen

€ 0,50
€ 2,00
Omdat de schaduwkosten voor alternatief Y vier keer zo hoog zijn als voor 1a (de benchmark), is de zognoemde NIBE Milieubelastingfactor voor alternatief Y 4.
Uit onderstaande tabel valt af te lezen dat alternatief Y, met een Milieubelastingfactor van 4, in Milieuklasse 3c valt.

*Schaduwkosten (of preventiekosten) zijn kosten die je zou moeten maken om de negatieve milieuinvloeden van de productie van een product te compenseren. 

Tabel 1 - NIBE Milieuklassen

Alleen producten met Milieuklasse 1 of 2 krijgen DUBOkeur®. Voor producten met Milieuklasse 3c geldt de aanvullende voorwaarde dat het product minimaal één Milieuklasse beter moet score dan het slechts scorende product in de toepassing.

Om ervoor te zorgen dat producten met DUBOkeur® voldoen aan actuele inzichten, geldende LCA-methoden en meest recente databasebronnen, is DUBOkeur® twee jaar geldig. Daarna dient het DUBOkeur® product opnieuw te worden beeoordeeld en vergeleken met de meest actuele benchmark.

Producten met DUBOkeur® worden bij de productgroep op de NIBE Milieuclassificaties website vermeld. Direct zichtbaar voor ontwerpers die op zoek zijn naar duurzame alternatieven. Daarnaast zijn alle producten met DUBOkeur® opgenomen in een gemakkelijk toegankelijk overzicht. 

Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor DUBOkeur®? Wij helpen u graag dubokeur@nibe-sustainability-experts.com.

De NIBE Milieuclassificaties is voor iedereen te raaplegen op www.nibe.info.