NIBE werkt thuis; kantoor gesloten vanwege coronamaatregelen
Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

DUBOkeur®, bewust kiezen voor een duurzaam alternatief

Opdrachtgevers vragen steeds vaker naar de milieuprestaties van producten en merken. Transparant zijn over de milieuprestaties van uw product is dan ook absolute must. Alleen door productprestaties met elkaar te vergelijken kunnen opdrachtgevers een weloverwogen duurzame keuze maken

Bedrijven willen graag de beste zijn, of in ieder geval beter dan gemiddeld.
DUBOkeur® toont op onafhankelijke wijze aan dat het product tot de milieuvriendelijkste in zijn toepassing behoort. Onafhankelijk, transparant en uniek!

Duurzaamheid loont

Dankzij jarenlange LCA-ervaring beschikt NIBE over de NIBE Milieuclassificaties, een waardevolle materialendatabase met meer dan 1.500 generieke producten waarvan de milieuimpact door NIBE is berekend. De benchmark voor DUBOkeur®.

Op basis van een LCA studie beoordeelt NIBE de milieuprestaties van uw product en vergelijkt deze met de benchmark. DUBOkeur® geeft direct aan hoe uw product presteert ten opzichte van de benchmark.
Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing komen in aanmerking voor DUBOkeur®. Milieuklasse 1 als beste keuze, milieuklasse 2 als goede keuze. 

Om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de meest actuele inzichten wordt het product elke twee jaar opnieuw beoordeeld en gemeten met de up-to-date benchmark.

DUBOkeur® producten zijn direct zichtbaar bij de betreffende, generieke, productgroep in de NIBE Milieuclassificatie database die door ontwerpers, op zoek naar duurzame alternatieven, wordt geraadpleegd. De database is voor iedereen gratis te raadplegen op www.nibe.info.

Hoe werkt het?

De NIBE Milieuclassificaties onderscheidt zeven milieuklassen om verschillende producten onderling met elkaar te vergelijken. Het product met de laagste milieuimpact is 1a - klasse 1 'beste keuze' en sub-klasse a.

Om de milieuklasse van de andere producten binnen dezelfde productgroep te bepalen, worden de schaduwkosten van deze andere bouwproducten geclassificeerd en gerelateerd aan 1a. Op deze manier kan op basis van de schaduwkosten voor alle bouwproducten een milieuklasse bepaald worden.

Een voorbeeld

  • Voor de beste keuze 1a bedragen de schaduwkosten € 0,50.
  • Voor alternatief Y bedragen de schaduwkosten € 2,00.

Omdat de schaduwkosten voor alternatief Y vier keer zo hoog zijn als voor de beste keuze (1a), is de milieubelastingfactor voor alternatief Y 4.

Uit onderstaande Tabel 1 - die NIBE gebruikt om de milieuklasse te bepalen - valt af te lezen dat alternatief Y in milieuklasse 3c valt.

Tabel 1 - NIBE Milieuclassificaties

Wilt u weten of uw product bovengemiddeld presteert en in aanmerking komt voor DUBOkeur®? Wij helpen u graag dubokeur@nibe-sustainability-experts.com