NIBE werkt thuis; kantoor gesloten vanwege coronamaatregelen
Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

R<THiNK, inzicht in de milieuprestaties van uw product

Weet u hoe duurzaam uw product is?

Met onze R<THiNK webapplicatie krijgt u inzicht in de milieuprestaties van uw producten en kunt u zelf op een efficiënte manier LCA's van uw bouwmaterialen opstellen.

R<THiNK basis training
Tijdens onze online R<THiNK basis training leert u de verschillende stappen van het proces en de functies van R<THiNK kennen.

U kunt direct aan de slag met onze gratis online R<THiNK basis training. Meld u aan en u ontvangt van ons het trainingsmateriaal en de inloggegevens van uw tijdelijke trainingsaccount.
De training wordt afgesloten met een Q&A sessie waar u vragen aan onze expert kunt stellen.

De cursus is een combinatie van zelfstudie en virtual classroom:
- R<THiNK introductie en uitwerken R<THiNK calculatie (zelfstudie)
- virtual classroom/Q&A van 60 minuten

Q&A data
31 augustus 2021, 09:30 - 10:30 uur
28 september 2021, 09:30 - 10:30 uur
26 oktober 2021, 09:30 - 10:30 uur
23 november 2021, 09:30 - 10:30 uur
11 januari 2022, 09:30 - 10:30 uur
8 februari 2022, 09:30 - 10:30 uur
8 maart 2022, 09:30 - 10:30 uur
5 april 2022, 09:30 - 10:30 uur
3 mei 2022, 09:30 - 10:30 uur
14 juni 2022, 09:30 - 10:30 uur
12 juli 2022, 09:30 - 10:30 uur

R<THiNK expert training
Vanaf september 2021 biedt R<THiNK een vernieuwde expert training aan als vervolg op de basis training. Deze R<THiNK expert training is bedoeld voor duurzaamheidsmanagers en (LCA) medewerkers die inzicht willen hebben in en/of nauw betrokken zijn bij de berekening van milieuprestaties van producten. De training gaat in verschillende (online) modules specifieker in op de R<THiNK expert functionaliteiten waaronder allocatieregels, scaling, bedrijfsspecifieke milieuprofielen, halffabrikaten en buitenlandse LCA data. 

Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht en we houden u op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.

Voor meer informatie over R<THiNK, bezoek onze website.