NIBE werkt thuis; kantoor gesloten vanwege coronamaatregelen
Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Het strategisch belang van MPG

Wat u moet weten over Milieuprestatie Gebouwen

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen.  Vanaf 1 januari 2018 verplicht het Bouwbesluit een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning. De maximum grenswaarde voor de MPG is € 1,0/m2. De komende jaren zal de overheid deze norm verder aanscherpen. Per 1 juli 2021 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de MPG-eis voor woningen aangescherpt van € 1,0/m2 naar € 0,8/m2. Daarna wordt een stapsgewijze verdere verlaging van de eis verwacht, naar uiteindelijk € 0,5/m2 in 2030. 

Om uw organisatie klaar te maken voor de toekomst en medewerkers volledig te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de MPG, biedt NIBE een drietal MPG cursussen aan, toegespitst op specifieke functies binnen uw organisatie.

Het is mogelijk een combinatie van deze cursussen voor meerdere medewerkers bij u in-huis te verzorgen.  Voor vragen kunt u contact opnemen via info@nibe-sustainability-experts.com. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten hiervan.

A - Een introductie in de MPG
In deze basis cursus wordt het belang van de MPG en de MPG-methodiek uitgelegd. Daarnaast informeren we u over de laatste en te verwachte ontwikkelingen.
Na deze cursus weet u wat de MPG is, wat het strategisch belang ervan is en kunt u hierover een gesprek voeren met opdrachtgevers.

De cursus is een combinatie van zelfstudie en virtual classroom:
- 1 videomodule van + 60 minuten;
- virtual classroom/Q&A van 60 minuten.

Doelgroep
acquisitie en beleidsmedewerkers

Max. aantal deelnemers: 10
Kosten: € 99 excl. BTW
Aanmelden kan via MPG, een introductie.
Of completeer het onderstaand contactformulier.
Vermeld in het onderwerp alstublieft duidelijk
de cursustitel en cursusdatum van uw keuze. 

Q&A data
6 september 2021, 13:00 - 14:00 uur            
4 oktober 2021, 13:00 - 14:00 uur
1 november 2021, 13:00 - 14:00 uur
6 december 2021, 13:00 - 14:00 uur
10 januari 2022, 13:00 - 14:00 uur
7 februari 2022, 13:00 - 14:00 uur
7 maart 2022, 13:00 - 14:00 uur
4 april 2022, 13:00 - 14:00 uur
2 mei 2022, 13:00 - 14:00 uur
13 juni 2022, 13:00 - 14:00 uur

B - Aanbesteding en selectie op MPG 
Naast de module 'Een introductie in de MPG' krijgt u meer inzicht in de ontwikkelingen en veranderingen rondom de MPG-berekening en wat de relatie is met MKI (milieukostenindicator). U leert aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe bij aanbestedingen op MPG/MKI wordt geselecteerd en welke strategieën positief bijdragen uw score te optimaliseren.
Na deze cursus weet u wat het strategisch belang is van de MPG, welke circulaire strategieën de MPG-score positief beïnvloeden en hoe hierop bij aanbestedingen gestuurd kan worden.

De cursus is een combinatie van zelfstudie en virtual classroom
- 3 videomodules van elk + 45 minuten;
- virtual classroom/Q&A van 90 minuten.

Doelgroep
tender- en projectmanagement

Max. aantal deelnemers: 8
Kosten: € 149 excl. BTW
Aanmelden via MPG, aanbesteding en selectie.
Of completeer het onderstaand contactformulier.
Vermeld in het onderwerp alstublieft duidelijk
de cursustitel en cursusdatum van uw keuze. 

Q&A data
20 september 2021, 13:00 - 14:30 uur
20 december 2021, 13:00 - 14:30 uur
17 januari 2022, 13:00 - 14:30 uur
9 mei 2022, 13:00 - 14:30 uur

C - MPG-calculatie en optimalisatie
Naast de module 'Een introductie in de MPG' bevat deze cursus basiskennis over levenscyclusanalyse en de geldende Nederlandse Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.  U krijgt inzicht in de berekening van de milieuprestaties van bouwproducten en welke strategieën positief bijdragen uw score te optimaliseren. Na een toelichting op de (gevalideerde) rekensoftware maakt u met één van de rekentools, en materialen uit de Nationale Milieudatabase, een MPG-berekening volgens de Nederlandse Bepalingsmethode en krijgt u inzicht hoe uw score te optimaliseren.
De cursus wordt afgesloten met een huiswerkopdracht die door ons wordt nagekeken en beoordeeld en in een afsluitende sessie met uw mede-cursisten wordt besproken en toegelicht.
Na deze cursus weet u wat het strategisch belang is van de MPG, hoe de MPG-score te optimaliseren en kunt u zelfstandig een correcte MPG-berekening maken en controleren.

De cursus is een combinatie van zelfstudie en virtual classroom:
- 3 videomodules van elk + 45 minuten;
- virtual classroom/Q&A van 120 minuten;
- huiswerkopdracht;
- 2e virtual classroom (2 weken later) van 60 minuten om de huiswerkopdracht te bespreken.

Doelgroep
bouwkundig calculator/calculatie medewerker

Max. aantal deelnemers:  6
Kosten: € 345 excl. BTW
Aanmelden via MPG, calculatie en optimalisatie.
Of via onderstaand contactformulier.
Vermeld in het onderwerp alstublieft duidelijk
de cursustitel en cursusdatum van uw keuze. 

Q&A data
- 11 oktober, 13:00 - 15:00 uur i.cm.
   25 oktober 2021, 13:00 - 14:00 uur
- 8 november, 13:00 - 15:00 uur i.c.m.
   
22 november 2021, 13:00 - 14:00 uur
-
14 maart, 13:00 - 15:00 uur i.cm.
   28 maart 2022, 13:00 - 14:00 uur
- 20 juni, 13:00 - 15:00 uur i.c.m.
   4 juli 2022, 13:00 - 14:00 uur

Het strategisch belang van MPG - Vermeld in het onderwerp alstublieft de cursustitel en cursusdatum van uw keuze!
Versturen