Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd
Terug

We zijn continu bezig met de verandering van brownfield naar greenfield

Westergas

'' We zijn continu bezig met de verandering van brownfield naar greenfield '' 

Westergas, gelegen in het Westerpark, is met haar monumentale panden en historisch terrein (1885) met monumentale panden en een kleurrijke ontmoetingsplaats voor cultuur. Westergas wil voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid. Samen met de gemeente Amsterdam is in de duurzaamheidsvisie de ambitie vastgelegd om in 2025 energieneutraal te zijn. Te realiseren door een klimaat neutrale bedrijfsvoering, door een duurzame materiele inrichting van de gebouwen en de buitenruimte en energiezuinige vormen van mobiliteit zowel naar als op het terrein.

NIBE is om duurzaamheidsadvies gevraagd hoe dit doel te bereiken. Innovatie is immers belangrijk, maar niet alle duurzame innovaties zijn in oude gebouwen zonder meer toepasbaar.

NIBE heeft een DUMO-scan uitgevoerd voor 

 1. Grote Gashouder, een van de grootste gashouders van Europa en beschermd Rijksmonument.
 2. Zuiveringshal West (1885), onderdeel van het Zuiveringsgebouw, werd gebruikt om het gas te zuiveren voor gebruik door het gasnet. Het zogenaamde 'plofdak' zorgt ervoor dat de muren bijeen worden gehouden in geval van een eventuele explosie.
 3. Ketelhuis Ammoniak.
 4. Het Kantoorgebouw (1885) en beschermd als Rijksmonument, inclusief het Werkplaatsengebouw en de Assistent Ingenieurswoning. 

Op basis van de DUMO-scan stelt NIBE duurzaamheidsmaatregelen voor op het gebied van: 

Isolatie

 • Dak, gevel, vloer en beglazing;
 • Reversibele voorzetwanden aan de binnenkant van de gevels;
 • Witte dakbedekking.

Energiezuinig verlichtingsconcept

 • Verlichting geschakeld op bewegingssensoren;
 • LED verlichting.

Duurzame energievoorziening

 • Warmteterugwinning door middel van lucht-warmte-wissellaar (zat al in onze gebouwen);
 • Energiedak door PV-panelen;
 • Warmteopwekking (WKK)-installatie.

In 2016 is Westergas gestart met de verduurzaming van de monumentale gebouwen.
Het dak van de Grote Gashouder is getransformeerd naar een energie producerend dak voorzien van 1024 zonnepanelen wat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 150 huishoudens. Daarnaast zijn naar ontwerp van architect Martijn Bleichrodt de daken en ramen van onder meer het Transformatorhuis en het Machinegebouw geïsoleerd.
Door de maatregelen hebben we nu in een aantal panden al een besparing van 65% op elektraverbruik en 30% op gasverbruik.

Onze toekomstdroom is om in 2030 een klimaat neutrale Westergas te hebben met zo min mogelijk afval en waar geen plastic meer gebruikt wordt. Hiervoor zijn we op zero waste expeditie met Oscar Circulair.

Het voordeel van Westergas is dat door de grote hoeveelheid vierkante meters gebruiksruimte het mogelijk is om grote stappen te maken.

Tags
Duurzame monumentenzorg
Duurzame energie

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Birgit Dulski.
Senior consultant duurzame monumentenzorg

b.dulski@nibe.org
+31 (0)6 11 14 22 77